موفقیتی دیگر

در ادامه موفقیت مربوط به پذیرش در بورس کالای ایران در تاریخ 94/10/30 روز چهارشنبه برای اولین بار در کل ایران خاک معدنی روی (کنسانتره) توسط شرکت توپراک روی گستران عرضه و به فروش رسید با توجه به اینکه این عرضه و فروش برای اولین بار در ایران انجام میگرفت در نتیجه انعکاس خبری داشته و علاوه بر سایت های مربوط به بورس کالا توسط خبر گزاری ایلنا و دنیای معدن و اخبار تجارت جهانی به شکل خبر منعکس گردید ، جا دارد از دست اندرکاران شرکت که در این رابطه چندین ماه تلاش نمودند تشکر و قدردانی نماییم.

 


۱۳۹۴/۱۰/۳۰، ۱۰:۵۶:۴۳       82

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter