انجمن و تشکل ها


بانک اطلاعات صادر کنندگان کشور
 
 
 
شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه
 
شورای مشترک بازرگانی ایران وهند شورای مشترک بازرگانی ایران وهند
 
عضویت در خانه اقتصاد ایران عضویت در خانه اقتصاد ایران
 
خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان
 
خانه صنعت، معدن و تجارت زنجان خانه صنعت، معدن و تجارت زنجان
 
اتحادیه صادر کنندگان استان زنجان اتحادیه صادر کنندگان استان زنجان
 
عضویت در اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن استان زنجان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان زنجان