فعالیت ها

2-1- واردات خاکشرکت توپراک روی گستران- فعالیتها

با عنایت به کاهش خاک معدنی خروجی از معادن کشور که  پایین آمدن ظرفیت تولیدی کارخانجات تولید شمش روی را باعث گردیده، این شرکت در زمره شرکتهایی است که در خارج از کشور به دنبال اکتشاف معدن وتهیه خاک معدنی روی مورد نیاز کارخانجات می باشد. که با تمام توان نسبت به اینکار اقدام نموده ودر نتیجه موفق شده است.

توپراک روی گستران- خاک مهدنی

2-2- صادرات شمش روی

این شرکت در راستای واردات خاک معدنی روی وتحویل آن به کارخانجات تولید شمش روی، به شکل قرارداد تبدیل خاک به شمش روی عمل کرده وشمش بدست آمده از این محل رابه کشورها ی همسایه از جمله ترکیه صادر می نماید وهمچنین این شرکت یکی از صادر کنندگان ماشین آلات تولید کنسانتره روی نیز محسوب میگردد.

 توپراک روی گستران-شمش روی 

2- 3- سرمایه گذاری در خصوص اکتشاف معادن

از فعالیت های دیگر این شرکت در رابطه با سرمایه گذاری و یا مشارکت در اکتشاف و بهره برداری از معادن روی موجود در داخل و خارج از ایران می باشد.

  توپراک روی گستران - اکتشاف معدن