تقدیر و افتخارات

توپراک روی گستران- افتخارات

به غیر از شناخته شدن به عنوان اولین های وارد کننده خاک معدنی روی از کشور ترکیه ، و اولین عرضه کننده کنسانتره روی در بورس کالای ایران ، از دیگر افتخارات این شرکت انتخاب شدن به عنوان صادر کننده برگزیده استانی از سوی اتاق بازرگانی در سال 1392 در رابطه با محصولات روی بوده است. 

توپراک روی گستران - تندیس

توپراک روی گستران - افتخارات

توپراک روی گستران