موفقیت مربوط به پذیرش در بورس کالای ایران

به دنبال درخواست پذیرش این شرکت در بورس کالای ایران در نوزدهمین جلسه کمیته عرضه بورس کالای ایران ، کالاها ی وارداتی شرکت توپراک روی گستران (خاکهای معدنی روی و کنسانتره روی) جهت عرضه در بورس کالای ایران مورد پذیرش واقع گردید، در پی این پذیرش امیدنامه مربوط به کالای فوق در سایت بورس کالای ایران مندرج گردید.


۱۳۹۴/۱۰/۰۱، ۱۱:۵۵:۱۴       166
اخبار مرتبطFacebook    Google    LinkedIn    Twitter